Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

hais txog wb

Missouri Job Center, St. Louis County, yog ib feem ntawm lub teb chaws network ntawm cov kws tshaj lij txhim kho neeg ua haujlwm. Kev pab nyiaj txiag yog muab los ntawm Tebchaws Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm thiab Missouri Xeev Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm los ntawm kev pab nyiaj rau St. Louis County Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Tib Neeg.