Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Pawg Neeg Npaj Kev Kub Ceev Hauv Zos

Pawg Neeg Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb Hauv Zos (LEPC) tau tsim los ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws txoj cai los ntawm "Title III: Txoj Kev Npaj Xwm Ceev thiab Zej Zog Txoj Cai Txog Kev Paub Txog Xyoo 1986", ib qho kev cai ntawm Superfund Amendments thiab Reauthorization Act of 1986 (SARA).