Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Lub Nroog Saint Louis ua kev zoo siab rau National Public Health Week

Hauv kev ua koob tsheej nco txog National Public Health Week, Lub Nroog Saint Louis npaj los qhia txog cov kev siv zog uas nws Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv (DPH) ua haujlwm los tiv thaiv thiab tiv thaiv lub zej zog.