Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

County Executive cog lus los txo qhov tsis sib xws ntawm kev noj qab haus huv

St. Louis County Tus Thawj Coj tau tshaj tawm tias Pawg Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Tsev Neeg tau lees txais Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv daim ntawv thov los koom nrog Lub Sijhawm Kev Noj Qab Haus Huv Kev Noj Qab Haus Huv raws li lub chaw saib xyuas kev noj qab haus huv koom nrog.