Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Virtual Town Hall ntawm Kev Ntsuas
Hosted los ntawm Chairwoman Shalonda Webb
St. Louis County Tus Kws Ntsuam Xyuas Jake Zimmerman
Kawm txog St. Louis County tus txheej txheem rov txheeb xyuas xyoo 2023 thiab yuav tshuaj xyuas koj li cas yam khoom muaj nqis ua ntej. Q&A yuav ua raws li qhov kev nthuav qhia.
Thursday, Plaub Hlis 13, 6:30 teev tsaus ntuj ntawm Zoom
Txhawm rau koom Zoom Lub Rooj Sib Tham, mus rau:
https://us02web.zoom.us/j/85945751859?pwd=b21ZMXp6R3M1YU1rZWZZN2pyam9IQT09

Lub Rooj Sib Tham ID: 859 4575 1859
Cov lej cim: 011437