Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

OATH ADMINISTRATION PORTAL

Oaths of Office yog tswj hwm los ntawm Lub Nroog Tus Cwj Pwm rau cov neeg xaiv tsa rau County pawg thawj coj saib xyuas, cov thawj coj, thiab lwm lub chaw haujlwm.