Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Kev ntsuam xyuas dua

Txhua xyoo uas suav tsis txheeb, County Assessor yuav tsum tau los ntawm lub xeev txoj cai kom rov ntsuam xyuas tag nrho cov vaj tsev nyob thoob lub Nroog. Qhov kev ntsuam xyuas tom ntej yuav tshwm sim hauv 2025.