Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Cov ntawv tshaj tawm yuav dhau los ua ntej Lub Peb Hlis 1. Txawm li cas los xij, cov ntawv ceeb toom thib ob raug xa mus thaum peb lub chaw lis haujlwm tsis tau txais tsab ntawv tshaj tawm los ntawm Lub Peb Hlis 1. Kom paub tseeb tias koj tsis raug nplua, ua ntaub ntawv online lossis xa koj daim ntawv ceeb toom thib ob ua ntej lub Tsib Hlis 1.