Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Koj yuav tsum tau los ntawm lub xeev txoj cai los ua koj daim ntawv tshaj tawm. Yam koj ua ntaub ntawv txiav txim txog koj tus kheej daim nqi se, uas yuav tsum tau them daim ntawv txais nyiaj rov qab daim ntawv tso cai thiab sau npe tsheb. Yog tias koj tsis pom zoo nrog tus nqi ntsuas, koj tuaj yeem ua ntawv thov rov hais dua nrog rau Board ntawm Kev Sib Luag nruab nrab ntawm lub Tsib Hlis 1 thiab hnub Monday thib ob hauv Lub Xya Hli.