Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Koj tuaj yeem xa cov ntaub ntawv los txhawb qhov kev hloov pauv tus nqi vim yog mais lossis xwm txheej. Yog tias ua ntawv xa tuaj, koj yuav tsum muab cov ntaub ntawv xa mus rau koj daim ntawv tshaj tawm uas yuav tsum tau xa rov qab los ntawm Lub Peb Hlis 1. Cov ntaub ntawv no yuav tsum txheeb xyuas lub tsheb los ntawm nws VIN thiab yuav tsum yog nyob rau hauv daim ntawv tshuaj ntsuam xyuas hauv lub xeev, hloov roj / daim ntawv them nqi kho mob, lossis kev tuav pov hwm kho mob. . Cov ntaub ntawv mileage yuav tsum tau sau hnub tim ze rau Lub Ib Hlis 1 ntawm xyoo se raws li qhov ua tau. Rau kev hloov kho, yuav tsum sau ntawv kwv yees ntawm kev kho, tshwj tsis yog muab cov ntaub ntawv pov hwm. Cov duab tsis muaj ntaub ntawv txaus. Peb lub chaw ua haujlwm yuav ceeb toom koj txog kev hloov pauv ntawm qhov kev ntsuas. Yog tias ua ntawv online, email cov ntaub ntawv rau [email tiv thaiv] nrog rau cov ntsiab lus "Kev Kho Tsheb" thiab suav nrog lub npe, chaw nyob, thiab tus lej lej.