Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Cov lus tshaj tawm raug xa mus rau cov tswv cuab nrog cov neeg ua haujlwm, kev lag luam, lossis tsim cov khoom ntiag tug txij li lub Ib Hlis 1 txhua xyoo. Cov tswv tsev uas muaj tus account uas twb muaj lawm tuaj yeem xa lawv cov lus tshaj tawm tau yooj yim online. Koj tuaj yeem xa koj daim ntawv tshaj tawm los ntawm kev xa ntawv lossis ntawm tus kheej. Thov nco ntsoov tias daim ntawv tshaj tawm txog cov khoom ntiag tug yuav dhau los ua ntej Lub Peb Hlis 1.