Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Lub Nroog xa txhua tus tswv cuab vaj tsev xa ntawv Daim Ntawv Ceeb Toom Hloov Kev Ntsuam Xyuas (CAN) nyob rau lub caij nplooj ntoo hlav ntawm xyoo rov ntsuas dua (cov lej lej lej). Rau cov vaj tse nyob, CANs yuav xa tuaj rau lub Tsib Hlis; CANs rau cov khoom lag luam yuav raug xa mus rau lub Tsib Hlis lig lossis lub Rau Hli thaum ntxov. Qee cov tswv tsev yuav tau txais CAN hauv cov lej txawm tias lawv cov khoom ntiag tug hloov pauv loj (kev tsim kho tshiab, rhuav tshem, thiab lwm yam).