Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Cov hom ID hauv qab no tuaj yeem txais tau ntev npaum li lawv tam sim no lossis tas sijhawm tom qab hnub xaiv tsa tsis ntev los no (Lub Kaum Ib Hlis 8, 2022):

* Missouri tsav tsheb lossis daim ntawv tsav tsheb tsis yog tsav tsheb
* Teb Chaws Asmeskas Passport
* Teb Chaws Asmeskas Tub Rog ID

Yog tias koj tsis muaj daim ntawv teev npe tab sis yog tus neeg pov npav xaiv tsa, koj tuaj yeem pov npav ib ntus rau Hnub Xaiv Tsa.