Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Mus ntsib Pawg Thawj Saib Xyuas Kev Xaiv Tsa pib 2 lub lis piam ua ntej Hnub Xaiv Tsa (Lub Peb Hlis 21st) nrog rau daim ntawv pom zoo.