Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

teb:

Ib qho teeb meem yog cov lus hais los ntawm tus neeg tshuaj xyuas uas yuav xav tau kev saib xyuas thiab yuav tsum tau kho ua ntej kev pom zoo. Ib qho xwm txheej yog cov lus hais los ntawm tus neeg tshuaj xyuas uas yog rau kev paub rau tus neeg thov, tus neeg soj ntsuam, thiab lwm yam uas xav tau kev saib xyuas, txawm li cas los xij, tsis ua rau kev tshuaj xyuas cov phiaj xwm raug tsis lees paub.