Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

teb:

Tsis yog. Txhua qhov kev tshuaj xyuas yuav tsum ua kom tiav (qhov yuav tsum tau hloov kho lossis pom zoo raws li txoj cai) ua ntej cov phiaj xwm tshiab lossis cov ntaub ntawv tuaj yeem xa mus. Nws yog ib qho tseem ceeb rau qhov kev xa tawm thawj zaug kom tiav raws li qhov ua tau. Ua li ntawd yuav ua kom muaj kev tshuaj xyuas zoo thawj zaug. Kev tshuaj xyuas tus kheej cov lus pom zoo yuav raug xa mus rau txhua tus neeg txaus siab thaum tus neeg saib xyuas kev qhuab qhia tau ua tiav qhov kev tshuaj xyuas. Qhov no tsis hais txog qhov xwm txheej ntawm lwm qhov kev tshuaj xyuas. Thaum tag nrho cov kev tshuaj xyuas kev qhuab qhia raug pom zoo lossis hloov kho raws li qhov yuav tsum tau ua, koj yuav tau txais kev ceeb toom los ntawm email tias chav saib xyuas cov phiaj xwm digital tau rov qhib dua thiab npaj rau koj qhov kev xa rov qab.
Muaj lus nug ntxiv? Thov hu rau 314-615-5184.