Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

A) Yog tias koj npaj yuav tsiv mus rau qhov chaw tsis muaj neeg xauj tsev lossis lub tsev nyob rau hauv qhov xwm txheej uas twb muaj lawm yam tsis tau ua kev kho dua tshiab (tshwj tsis yog pleev xim, wallpapering, ntaub pua plag thiab ua haujlwm zoo nkauj zoo ib yam) mus rau qhov chaw lossis lub tsev koj yuav tsum ua daim ntawv thov kom rov muaj neeg nyob. Raws li kev txheeb xyuas tias lub vev xaib tsim nyog rau koj qhov kev lag luam thiab qhov chaw tsis muaj lossis lub tsev hla kev nyab xeeb thiab kev saib xyuas vaj tse, Daim Ntawv Pov Thawj Kev Siv thiab Kev Nyob yuav raug tso tawm rau koj. Yog xav paub ntxiv txog kev ua daim ntawv thov kev nyob rov qab hu rau Public Works Permit Processing ntawm 314-615-7866.