Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Tus nqi ntawm daim ntawv tso cai sib yuav yog $48.00 rau daim ntawv tso cai thiab daim ntawv tso cai khaws cia. Ib daim ntawv pov thawj ntawm koj daim ntawv pov thawj kev sib yuav yog ib qho ntxiv $9.00 rau ib daim ntawv pov thawj. Yog tias koj xav tau cov ntaub ntawv xa tuaj rau koj, thov ntxiv $ 1.50 rau kev xa ntawv. Yog tias koj xaj ntau tshaj peb (3) daim ntawv, koj yuav tsum tau ntxiv $ 1.00 ntxiv. Daim ntawv pov thawj yog xav tau rau kev hloov npe, lub hom phiaj kev nyab xeeb thiab lwm yam.

Kev xaiv them nqi:

Kev tuaj tos tus neeg lossis xa tuaj: Nyiaj ntsuab, kos, credit / debit card thiab nyiaj xaj. 

Online xaj: credit card nkaus xwb.

TSEEM CEEB: Ib tug tsib feem pua ​​(5%) tus nqi yooj yim yuav muab ntxiv rau tag nrho cov credit/debit card them.