Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Tus neeg ua koob tsheej yuav tsum tau ua raws li txoj cai kom rov qab tau daim ntawv tso cai ua tiav tsis pub dhau 15 hnub ntawm kev ua koob tsheej (RSMO 451.080). Thaum rov qab los, cov neeg ua haujlwm sau daim ntawv tso cai thiab daim ntawv pov thawj thiab cov ntawv khaws cia tau xa mus rau ob peb tug. Vim kev xa ntawv qeeb, thov tso cai rau 30 hnub tom qab koj hnub ua koob tsheej kom tau txais koj daim ntawv pov thawj thiab cov ntawv khaws cia. Ua tsaug rau koj ua siab ntev!