Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Cov Nyiaj Tau Los

Nrhiav cov ntaub ntawv hais txog peb cov chaw ua haujlwm, koom nrog kab nyob deb lossis teem caij rau kev pabcuam koj xav tau. 

For your convenience, many Collector of Revenue services are available via virtual appointment.  Marriage license appointments are virtual only (if an appointment is needed). Qualified applicants can choose to complete the entire application process online without an appointment or contact with the Recorder of Deeds chaw ua haujlwm.