Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Cov se vaj tse yuav tsum tau them los yog xa ntawv xa tuaj ua ntej lub Kaum Ob Hlis 31 ntawm lub xyoo uas lawv tau them. Cov se them lossis xa ntawv xa tuaj tom qab Lub Kaum Ob Hlis 31 yog qhov nce txog 18% paj hauv ib xyoos, ntxiv rau 2% tus nqi nplua. Cov nqi no yog teem los ntawm Missouri xeev txoj cai, RSMO 139 thiab 140.  

Koj tuaj yeem them nyiaj rau cov se vaj tse delinquent lossis teeb tsa ib txoj kev npaj them tus kheej ntawm peb neeg siv khoom portal. Xav paub ntau ntxiv tuaj yeem nrhiav pom hauv peb daim ntawv qhia txog kev them se ib nrab, nyob rau ntawm Tus neeg sau nyiaj tau los lub home page.