Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus
  • Cov ntaub ntawv yog los ntawm St. Louis County Medical Examiner lub chaw ua haujlwm.  
  • Tus naj npawb ntawm cov neeg tuag los ntawm cov khoom siv hluav taws xob sawv cev rau cov xwm txheej tshwm sim hauv St. Louis County tsis hais tus neeg lees paub qhov chaw nyob. 
  • Kev tuag txog cov tshuaj yog cov uas muaj ib yam khoom lossis ntau yam tshuaj (opioids, stimulants, cannabis, cawv, thiab lwm yam) tau koom nrog. 
  • 490 tus neeg tuag los ntawm cov khoom siv hauv St. Louis thaum lub Ib Hlis thiab Kaum Ob Hlis 2021.