Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Khoom Siv Khoom Siv

Kev siv yeeb tshuaj thiab kev siv tshuaj ntau dhau cuam tshuam rau tib neeg thoob plaws Missouri thiab hauv cheeb tsam St. Nplooj ntawv no qhia txog cov peev txheej rau cov tswv cuab hauv zej zog, cov kws kho mob, thiab cov neeg koom tes noj qab haus huv.