Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Kev Tshawb Fawb Txog Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Zej Zog

Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv (Public Health) ua haujlwm nrog cov neeg koom tes hauv kev tshawb fawb los soj ntsuam cov kev xav hauv zej zog rau kev noj qab haus huv.