Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Kev sau cov khib nyiab raws caij nyoog yog suav nrog tso cai rau cov neeg nyob hauv lub caij nyoog xav tau kev sau cov khib nyiab pov tseg kom muaj kev xaiv pov tseg kom raug. Peb cov khoom tau muab, ib qho tuaj tos ib lub caij (caij nplooj ntoos hlav, caij ntuj sov, thiab lub caij nplooj zeeg).
Koj tus neeg nqa khoom yuav ceeb toom koj txog hnub rau txhua lub caij sau. Cov ntim rau txhua lub caij sau tseg yog txwv, tsuas yog mus txog 10 lub hnab khib nyiab lossis 300 nkas loos yuav raug sau. Cov neeg nyob hauv tsev, uas tsim cov vaj tsev pov tseg ntau dua li qhov kev sau raws caij nyoog tuaj yeem sau npe rau cov khoom pov tseg txhua lub lim tiam (tsawg kawg peb lub hlis) rau tus nqi ntxiv.