Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Tsuas yog lub nroog daim ntawv cog lus thauj khoom tau tso cai muab cov pov tseg pov tseg hauv cov nroog uas tsis tau koom nrog. Yog li ntawd, lwm tus neeg nqa khoom yuav tsis muab kev pabcuam hauv thaj chaw ntawd vim tias lawv yuav ua txhaum txoj cai hauv Nroog thiab yuav raug nplua.