Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Hu rau koj tus neeg tsav tsheb tshem tawm kev pabcuam yog tias koj tsiv tawm ntawm qhov chaw nyob. Tsis tas li ntawd, yog tias cov cuab yeej yuav tsis nyob rau tsawg kawg 60 hnub, koj tuaj yeem tiv tauj koj tus neeg tsav tsheb mus rau qhov tsis tuaj kawm ib ntus.