Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Cov kab ntawv no sib piv lub nra ntawm COVID-19 hla cov pab pawg sib txawv hauv St. Louis County cov pej xeem los ntawm kev ua tus qauv loj ntawm cov pab pawg ntawd. Rau txhua pab pawg, tus nqi raug suav los ntawm kev faib cov xwm txheej hauv pab pawg los ntawm cov pejxeem loj ntawm pab pawg thiab muab cov txiaj ntsig los ntawm 100,000.

Piv txwv li, raws li hnub tim 9/14, tau muaj 1,695 tus neeg ntawm COVID-19 tau tshaj tawm ntawm cov neeg nyob hauv nroog Louis County uas muaj hnub nyoog 80 xyoo thiab tshaj saud. Kwv yees li 80-thiab-laus cov pej xeem hauv St. Louis County yog 48,439 tus neeg, yog li tus nqi ntawm cov pab pawg ntawd yog 3,499 COVID-19 tus neeg mob rau 100,000 tus neeg [(1,695 / 48,439) × 100,000].