Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Daim ntawv no qhia txog tus naj npawb ntawm COVID-19-cuam tshuam nrog kev tuag ntawm cov neeg nyob hauv nroog Louis.

Kev tuag yog "COVID-19-cuam tshuam" yog (1) tus neeg daim ntawv pov thawj tuag qhia tias COVID-19 ua rau lossis ua rau lawv tuag, lossis (2) peb tau txais cov ntaub ntawv kho mob uas suav nrog tus kws kho mob daim ntawv tuag qhia tias tus neeg mob tuag ntawm COVID19.