Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Cov Ntaub Ntawv Tseem Ceeb

Lub Nroog St. Louis County Office of Vital Records muab ntawv pov thawj daim ntawv pov thawj yug thiab tuag rau Missouri. Lub xyoo muaj rau daim ntawv yug yog 1920 txog rau tam sim no. Lub xyoo muaj rau daim ntawv pov thawj tuag yog los ntawm 1980 txog rau tam sim no.  

Nplooj Icon
Sib Cuag6121 North Hanley Road Berkeley, MO 63134

Mon - Fri: 8AM - 5PM (Thawj hnub Friday ntawm txhua lub hlis, Lub Chaw Haujlwm Cov Ntaub Ntawv Tseem Ceeb yuav qhib thaum 9:00 teev sawv ntxov)