Kev Soj Ntsuam

Kev txheeb xyuas ywj pheej tau ua thaum Lub Xya Hli, 2019. Hauv qab no koj tuaj yeem pom cov ntaub ntawv hais txog kev tshuaj xyuas thiab peb li xwm txheej hauv kev txhim kho peb cov haujlwm.