Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Hauv feem ntau cov kev faib uas muaj cov ntsiab lus sib xws xws li hauv av, txoj kev ntiag tug, chaw ua si, thiab lwm yam kev yooj yim rau kev siv thiab txiaj ntsig ntawm cov neeg nyob hauv ib cheeb tsam thiab lawv cov qhua, koom nrog faib faib yog lub luag haujlwm rau kev tswj hwm cov ntsiab lus no. Yog li ntawd nws tau hais qhia tias Pawg Neeg Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees lossis lub hauv paus kev tswj hwm lub tuam txhab kev tswj hwm vaj tse muaj kev pov hwm kev lav phib xaub. Txoj cai yuav tsum muab kev pov hwm los ntawm kev raug xwm txheej thiab raug mob rau tus kheej uas tuaj yeem tshwm sim hauv cov ntsiab lus ntawm kev txhim kho.