Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Ib qho kev siv av tsis sib haum yog ib qho uas muaj raws li txoj cai, txawm tias los ntawm qhov sib txawv los yog lwm yam, nyob rau hnub uas Txoj Cai Zoning lossis ib qho kev hloov kho tau pib siv tau tab sis ua tsis tau raws li ib lossis ntau qhov kev cai siv ntawm Zoning Ordinance.