Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Buder Park

Chaw ua si uas muaj chaw ua si, taug kev, archery, foob pob ua ntxaij tso rau hauv ncoo thiab khib, kis las kis las, thiab qhov chaw khaws cia.

Nplooj Icon
Sib Cuag

Lower Buder: 68 Larkin Williams Rd. 63088. Upper Buder: 1919 Valley Park Rd. 63026 ib

Qhib: Kaj ntug (1/2 teev ua ntej hnub sawv ntxov) - tsaus ntuj (1/2 teev tom qab tsaus ntuj) Rooj vag Qhib Thaum 7 teev sawv ntxov