Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus
  • Them ncaj qha rau ntawm peb lub vev xaib (tag nrho cov nyiaj them tag nrho nkaus xwb). Nov yog qhov kev pom zoo them nyiaj xaiv. Koj yuav tuaj yeem luam daim ntawv lees paub los ntawm peb lub vev xaib ob hnub ua haujlwm tom qab koj them nyiaj. Daim ntawv txais nyiaj ntawd tau lees txais rau daim ntawv tsav tsheb rov ua dua tshiab. Kev ua tiav ntawm kev xa/rho tawm cov nyiaj se them se thiab cov ntawv txais nyiaj tau txais txiaj ntsig zoo siv rau lub Ib Hlis.
  • Xa ntawv: Xa daim tshev lossis xaj nyiaj (them rau 'COR') mus rau Tus Sau Cov Nyiaj Tau Los, 41 S. Central Ave, 2nd Hauv pem teb, Clayton, MO 63105.
  • Drop it off in the Collector’s drop box in the lobby of one of our offices Mon – Fri, 8am – 5pm.