Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Peb tsis xa daim ntawv txais nyiaj lawm. Thov mus saib http://revenue.stlouisco.com/Collection/ppInfo/ luam ib daim ntawv them se ntawm tus kheej.

Search by account number, address or name, and then click on your account to bring up the information. Once your account is displayed, you can select the year you are interested in.

Cov lej tus lej ntiag tug tus lej pib nrog tsab ntawv 'Kuv', zoo li hauv 'Tus Kheej', tom qab ntawd yog tus lej.

Koj tseem tuaj yeem tau txais daim ntawv txais nyiaj rau $ 1.00 ntawm ib qho ntawm peb lub hoobkas. Yog tias koj xaiv mus ntsib tus kheej, thov teem caij ntsib.

Rau cov ntawv txais nyiaj tiag tiag mus rau http://revenue.stlouisco.com/ias/ Search for the property, click on the address link to pull it up and then select the ‘Tax Year’ for which you need the receipt.