Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Cov nqi se ntawm tus kheej (rau koj lub tsheb, maus taus, trailer, thiab lwm yam) tau muab tso rau ntawm peb Nrhiav Tus Kheej Cov Khoom. Search by account number, address or name, and then click on your account to bring up the information. Once your account is displayed, you can select the year you are interested in to view information and/or print a receipt.

Cov lej tus lej ntiag tug tus lej pib nrog tsab ntawv 'Kuv', zoo li hauv 'Tus Kheej', tom qab ntawd yog tus lej.

Real estate property tax amounts are posted on our Real Estate Information lookup. Search for the property and click on the address link to pull it up. If you want to view a specific tax year or print receipts for prior years, be sure to change the ‘Available Tax Years’ to the year you need before clicking on any links.