Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus
  • mail: Xa daim tshev lossis nyiaj xaj (ua them rau 'COR') rau Tus Neeg Sau Cov Nyiaj Tau Los, 41 S. Central Ave, Clayton, MO 63105
  • Them online ntawm https://stlouiscountymo.gov/online-payments-and-forms/ (tag nrho cov nqi them nkaus xwb)
  • Tso nws tawm nyob rau hauv lub Collector's drop box nyob rau hauv lub lobby ntawm 41 S. Central Ave nyob rau hauv Clayton rau Mon – Fri, 8am – 5pm

Peb yuav xa koj daim ntawv txais nyiaj tom qab koj tau ua tiav cov nyiaj them poob haujlwm, thiab koj tseem tuaj yeem luam tawm daim ntawv luam theej tawm ntawm peb lub vev xaib. Cov ntawv txais nyiaj muaj nyob tom qab koj cov nyiaj them poob haujlwm, uas feem ntau yuav siv li ob hnub ua haujlwm.

Tseem ceeb: Yog tias koj xav tau daim ntawv txais nyiaj tam sim, koj yuav tsum them tus kheej ntawm peb lub chaw ua haujlwm Clayton, North lossis South County. Thov teem caij teem sijhawm ntawm https://stlouiscountymo.gov/services/