Hla mus rau cov ntsiab ntsiab lus

Hmoov tsis tsis nyob rau lub sijhawm no. Kom qhov no tshwm sim, cov cai uas tswj hwm kev sau se thiab kev sau se yuav tsum tau hloov los ntawm cov neeg tsim cai lij choj hauv Jefferson City.